Thu, chi NSNN 7 tháng cân đối và vượt cùng kỳ năm 2017

In bài viết
(DNVN) - Đó là thông tin vừa được Bộ Tài chính công bố chiều 7/8, với con số thu, chi 7 tháng đầu năm 2018 lần lượt là 775 nghìn tỷ đồng và 759,7 nghìn tỷ đồng.

Thu, chi NSNN 7 tháng cân đối và vượt cùng kỳ năm 2017 ảnh 1

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet 
 Thu vượt tiến độ dự toán

Theo Bộ Tài chính, thu cân đối ngân sách nhà nước (NSNN) tháng 7 ước đạt 116,2 nghìn tỷ đồng, luỹ kế thu 7 tháng ước đạt 775 nghìn tỷ đồng, bằng 58,7% dự toán, tăng 13,4% so cùng kỳ năm 2017

Trong đó, thu nội địa ước đạt 93,5 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 14 nghìn tỷ đồng so với tháng trước, lũy kế thu 7 tháng ước đạt 621,57 nghìn tỷ đồng, bằng 56,5% dự toán, tăng 14,3% so cùng kỳ năm 2017. Không kể các khoản thu có tính chất đặc thù, số thu nội địa còn lại ước đạt 479,5 nghìn tỷ đồng, bằng 55,3% dự toán, tăng 12,6% so cùng kỳ năm 2017.

Có 45/63 địa phương thu nội địa đạt tiến độ dự toán (trên 58%); 57/63 địa phương thu cao hơn so cùng kỳ năm 2017.

Tính đến tháng 7/2018, cơ quan thuế cả nước đã thực hiện trên 30.200 cuộc thanh tra, kiểm tra thuế; kiến nghị xử lý thu vào NSNN gần 5,8 nghìn tỷ đồng (số đã nộp vào NSNN 2,6 nghìn tỷ đồng); Chống chuyển giá, giảm lỗ trên 9 nghìn tỷ đồng; Thu hồi được gần 18 nghìn tỷ đồng nợ thuế. Cơ quan Hải quan đã thực hiện 4.400 cuộc kiểm tra sau thông quan, xử lý thu vào NSNN 1,48 nghìn tỷ đồng; Bắt giữ, xử lý 6.270 vụ buôn lậu, gian lận thương mại, tăng thu cho ngân sách 85 tỷ đồng.

Thu từ dầu thô ước đạt 5,2 nghìn tỷ đồng, lũy kế thu 7 tháng ước đạt xấp xỉ 35,4 nghìn tỷ đồng, bằng 98,5% dự toán, tăng 34,3% so cùng kỳ năm 2017; Giá dầu thô thanh toán bình quân 7 tháng khoảng 72 USD/thùng, tăng 22 USD/thùng so giá dự toán; Sản lượng 7 tháng ước đạt 7,1 triệu tấn, bằng 62,8% dự toán, bằng 90% cùng kỳ năm 2017.

Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 25,5 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 500 tỷ đồng so tháng trước, lũy kế thu 7 tháng ước đạt 172,5 nghìn tỷ đồng, bằng 61% dự toán, tăng 3,4% so cùng kỳ năm 2017.

Hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa 7 tháng vẫn duy trì đà tăng trưởng khả quan với tổng giá trị tăng 12,7% so với cùng kỳ năm 2017. Sau khi thực hiện hoàn thuế GTGT theo chế độ (56,5 nghìn tỷ đồng), thu cân đối NSNN 7 tháng đạt xấp xỉ 116 nghìn tỷ đồng, bằng 64,8% dự toán, tăng 3,6% so cùng kỳ năm 2017.

Chi đầu tư phát triển đạt 150,45 nghìn tỷ đồng, tăng 26%

Bộ Tài chính cho biết, tổng chi NSNN tháng 7 ước đạt 110,5 nghìn tỷ đồng, luỹ kế chi 7 tháng đạt 759,7 nghìn tỷ đồng, bằng 49,9% dự toán, tăng 9,8% so cùng kỳ năm 2017.

Trong đó, chi đầu tư phát triển đạt 150,45 nghìn tỷ đồng, bằng 37,6% dự toán, tăng 26%; chi trả nợ lãi đạt 68,8 nghìn tỷ đồng, bằng 61,1% dự toán, tăng 10,4%, đảm bảo thanh toán đầy đủ, kịp thời nghĩa vụ nợ đến hạn theo cam kết; chi thường xuyên đạt 534 nghìn tỷ đồng, bằng 56,8% dự toán, tăng 5,1%.

Trong tháng 7/2018, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã thực hiện kiểm soát chi ước đạt 415.410 tỷ, đạt 42,5% dự toán chi thường xuyên năm 2018, đã phát hiện 6.010 khoản chi chưa chấp hành đúng thủ tục, chế độ quy định, số tiền thực từ chối thanh toán là 7,3 tỷ đồng.

Về giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản: Ước thanh toán 7 tháng đầu năm 2018 là 150.454,992 tỷ đồng, đạt 37,64% so với kế hoạch Quốc hội giao và đạt 38,77% so kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (cùng kỳ năm 2017 đạt 33,42% kế hoạch Quốc hội giao và 38,66% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao).

Ước tính giá trị chi trả nợ của Chính phủ trong tháng 7/2018 là 12,9 nghìn tỷ đồng, lũy kế 7 tháng đầu năm là 117.096 tỷ đồng (trả nợ trong nước là 89.673 tỷ đồng, trả nợ nước ngoài là 27.423 tỷ đồng).

Bên cạnh đó, cân đối ngân sách Trung ương và ngân sách các cấp địa phương được đảm bảo. Đến ngày 25/7/2018, đã thực hiện phát hành 105 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ đạt 38,1% kế hoạch phát hành, gồm: 90.001 tỷ đồng phát hành trên thị trường và 15.000 tỷ đồng phát hành theo phương thức riêng lẻ cho Bảo hiểm xã hội, đáp ứng đủ nguồn để bù đắp bội chi và trả nợ gốc tiền vay của ngân sách Trung ương theo dự toán.         

Về công tác huy động vốn: Trong tháng 7/2018, huy động vốn trong nước của Chính phủ qua phát hành Trái phiếu Chính phủ đạt 15.420 tỷ đồng, lũy kế 7 tháng là 105.001 tỷ đồng (bằng 38,05% kế hoạch).

Đối với huy động vốn nước ngoài của Chính phủ, Bộ Tài chính đã ký kết 7 Hiệp định vay với tổng trị giá 651 triệu USD, lũy kế 7 tháng đã ký kết 11 Hiệp định vay với tổng trị giá 844,2 triệu USD.  Lũy kế 7 tháng đầu năm giải ngân vốn nước ngoài khoảng 1.312 triệu USD tương đương khoảng 29 nghìn tỷ đồng.

Để tiếp tục giữ vững kết quả đã đạt được, nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Tài chính trong tháng 8 là tiếp thu, giải trình ý kiến của UBTVQH để trình Chính phủ ký ban hành Nghị định về một số cơ chế, chính sách tài chính, ngân sách đặc thù đối với thành phố Cần Thơ.

Trình UBTVQH về phương án phân bổ sử dụng nguồn kinh phí còn lại và xử lý vướng mắc trong việc chuyển nguồn kinh phí thường xuyên của ngân sách Trung ương năm 2017.

Báo cáo Chính phủ các nội dung đánh giá tình hình thực hiện NSNN năm 2018, dự toán NSNN năm 2019 và kế hoạch TCNS 3 năm 2019-2021; tình hình thực hiện kế hoạch tài chính năm 2018 và dự kiến kế hoạch tài chính năm 2019 của các Quỹ tài chính ngoài ngân sách do Trung ương quản lý.

Nhật Minh

bài liên quan

tin bài khác