“Đừng viện lý do để níu giữ quyền lực, hành doanh nghiệp“

In bài viết
(DNVN) - "Phải chăng kiểm tra chuyên ngành là thủ tục để hành doanh nghiệp, chứ không phải là mục tiêu chống gian lận thương mại?"...

“Đừng viện lý do để níu giữ quyền lực, hành doanh nghiệp“ ảnh 1
 Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng một số bộ chưa tích cực trong thực hiện cải cách thủ tục, nhất là kiểm tra hải quan chuyên ngành.
Ngày 9/1/2018, chủ trì Phiên họp lần thứ ba của Ủy ban Chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa Quốc gia và tạo thuận lợi thương mại (Ủy ban 1899), Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng, phải tăng tốc mạnh thì mới đạt được mục tiêu giảm điều kiện kinh doanh và thủ tục kiểm tra chuyên ngành theo yêu cầu Chính phủ đã đề ra cho năm nay.
"Không chỉ tháo gỡ khó khăn mà phải tạo thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp, đi đôi với chống gian lận thương mại", Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh, "nhưng cũng không được lấy lý do chống gian lận thương mại, bảo vệ sản xuất trong nước, để níu giữ quyền lực, hành doanh nghiệp".

Nêu lên con số 30% lô hàng đến nay vẫn phải kiểm tra chuyên ngành, trong khi mục tiêu kéo xuống là 15%, Phó Thủ tướng đặt ra câu hỏi, "nghịch lý là số lượng các lô hàng kiểm tra chuyên ngành lớn nhưng hiệu lực kiểm tra chuyên ngành rất kém, phát hiện rủi ro chỉ 0,14%.

Trong khi một số lĩnh vực bỏ sót, thì một số lĩnh vực bộ nào cũng "nhúng tay vào", có mặt hàng tới 3 bộ, như con tằm thôi không biết là bao nhiêu thủ tục. Phải chăng kiểm tra chuyên ngành là thủ tục để hành doanh nghiệp, chứ không phải là mục tiêu chống gian lận thương mại?".

Phó Thủ tướng cũng điểm danh từng bộ, có bộ làm rất tốt nhưng có 3 bộ rất quan trọng là Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Y tế, các doanh nghiệp kêu nhiều nhất. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có nhiều thủ tục nhất nhưng lãnh đạo bộ lại không dự họp.

Cũng theo Phó Thủ tướng, không ít bộ, ngành còn chưa quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ, điển hình là chưa ban hành chương trình, kế hoạch hành động cụ thể để thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao.

Theo yêu cầu của Phó Thủ tướng, 11 bộ (Tài chính, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Giao thông Vận tải, Công an, Y tế, Thông tin và Truyền thông, Tài nguyên và Môi trường, Quốc phòng, Văn hóa Thể thao và Du lịch) cần thực hiện đầy đủ và kịp thời các nhiệm vụ, giải pháp về quản lý chuyên ngành theo yêu cầu của Nghị quyết 19/CP.

Các bộ phải hoàn thành việc giảm tỷ lệ hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành trong giai đoạn thông quan từ 30-35% xuống còn 15%; rà soát, loại bỏ ít nhất 50% số mặt hàng thuộc danh mục phải kiểm tra chuyên ngành do bộ, ngành mình quản lý trong quý 2/2018.

Minh Hoa (theo VnEconomy)

tin bài khác