Khuyến cáo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại nơi làm việc

In bài viết
(DNVN) - Bộ Y tế và Tổ chức Y tế thế giới WHO đã xây dựng các Khuyến cáo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại nơi làm việc, cơ quan công sở.
Khuyến cáo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại nơi làm việc ảnh 1
 
 
Khuyến cáo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại nơi làm việc ảnh 2
 
 
Khuyến cáo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại nơi làm việc ảnh 3
 
 
Khuyến cáo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại nơi làm việc ảnh 4
 
 
Khuyến cáo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại nơi làm việc ảnh 5
 
 
Khuyến cáo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại nơi làm việc ảnh 6
 
 
Khuyến cáo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại nơi làm việc ảnh 7
 
 
Khuyến cáo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại nơi làm việc ảnh 8
 
 

tin bài khác