Những thông tin cơ bản về Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (VNEPS)

In bài viết
(DNVN) - DNVN giới thiệu thông tin cơ bản về Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (VNEPS), do Trung tâm Đấu thầu Qua mạng Quốc gia, Cục Quản lý Đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cung cấp.
 
Nhật Tân

tin bài khác