Cải thiện năng suất lao động trong bối cảnh kinh tế số

Cải thiện năng suất lao động trong bối cảnh kinh tế số

(DNVN) - Đây là chủ đề ấn phẩm “Đánh giá Kinh tế Việt Nam thường niên 2019” do Đại học Kinh tế Quốc dân công bố. Nhân dịp này, phóng viên đã có cuộc trao đổi với GS.TS Trần Thọ Đạt, Chủ tịch Hội đồng Đại học Kinh tế Quốc dân, thành viên Tổ tư vấn kinh tế Thủ tướng Chính phủ...
Rào cản của doanh nghiệp tư nhân - 'nhức nhối' những con số

Rào cản của doanh nghiệp tư nhân - 'nhức nhối' những con số

(DNVN) - Những con số chứng minh cho rất nhiều rào cản mà doanh nghiệp tư nhân đang phải đối mặt đã được Báo cáo "Đánh giá kinh tế Việt Nam thường niên 2017 của Đại học Kinh tế Quốc dân: Tháo gỡ rào cản đối với sự phát triển của doanh nghiệp" công bố sáng 23/3, tại Hà Nội