10 DN được phê duyệt phương án cổ phần hóa trong tháng 8

In bài viết
(DNVN) - Trong tháng 8, có 10 doanh nghiệp (DN) được phê duyệt phương án cổ phần hóa, Bộ Tài chính vừa cho biết.

10 DN được phê duyệt phương án cổ phần hóa trong tháng 8 ảnh 1
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet 
10 DN được phê duyệt phương án cổ phần hóa bao gồm 9 DNNN và 01 đơn vị sự nghiệp. Tổng giá trị DN là 29.524 tỷ đồng, trong đó giá trị vốn nhà nước là 15.271 tỷ đồng. Các tập đoàn, tổng công ty, các DN đã thoái được 3.772 tỷ đồng, thu về 9.140 tỷ đồng.

 Đối với thị trường trái phiếu DN, hiện có 589 mã trái phiếu niêm yết (trong đó có 544 mã trái phiếu Chính phủ và 45 mã trái phiếu DN) với giá trị niêm yết đạt 1.081 nghìn tỷ đồng tăng 6,5% so với cuối năm 2017 (tương đương 21,6% GDP).

Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 9, Bộ Tài chính sẽ tiến hành các bước để hoàn thiện: Nghị định ban hành biểu thuế ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do ASEAN-Hong Kong; Nghị định thư về mở cửa thị trường dịch vụ tài chính trong ASEAN; Xây dựng kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP trong lĩnh vực Tài chính khi Quốc hội thông qua Hiệp định CPTPP; Xây dựng chương trình làm việc để Bộ trưởng tiếp và làm việc với Đại sứ Hàn Quốc, Đại sứ Anh,  Đại sứ Nhật Bản và Thứ trưởng Bộ Tài chính Nhật Bản.  

Tiếp tục phối hợp với các tổ chức quốc tế để nghiên cứu, xây dựng và sửa đổi Luật Kinh doanh bảo hiểm; hoàn thiện hồ sơ và trình Chính phủ về dự thảo Nghị định về bảo hiểm vi mô.

Tiếp tục hoàn thiện xây dựng Nghị định chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần (thay thế Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ); Xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn bán cổ phần kèm nợ phải thu và Thông tư thay thế Thông tư số 57/2015/TT-BTC ngày 24/4/2015 hướng dẫn bàn giao, tiếp nhận, xử lý các khoản nợ và tài sản loại trừ khi sắp xếp, chuyển đổi sở hữu DNNN.

Chuẩn bị mọi điều kiện để tổ chức thành công Hội nghị của Chính phủ về đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của DNNN, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước.

Hoàn thiện Dự thảo Luật chứng khoán (sửa đổi) và hoàn thiện các văn bản hướng dẫn Nghị định 60/2015/NĐ-CP. Tiếp tục hoàn thiện Đề án tái cơ cấu thị trường chứng khoán, bảo hiểm giai đoạn 2017-2020.

Hoàn thiện phương án sửa đổi bản chào hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do RCEP; Xây dựng Nghị định ban hành biểu thuế ưu đãi đặc biệt thực hiện Hiệp định CPTPP; Tham dự Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC 2018 tại Papua New Guinea.

Nhật Minh

tin bài khác