Infographic: Các phong trào thi đua yêu nước thời kỳ đổi mới

In bài viết
(DNVN) - Trong thời kỳ đổi mới, tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được Đảng và nhân dân ta vận dụng sáng tạo. Các phong trào thi đua đã, đang đi vào thực chất và có hiệu quả.
Infographic: Các phong trào thi đua yêu nước thời kỳ đổi mới ảnh 1
 
 Theo TTXVN

tin bài khác