Đề xuất biểu khung giá một số dịch vụ tại cảng biển

In bài viết
(DNVN) - Bộ Giao thông vận tải đang dự thảo Thông tư ban hành biểu khung giá dịch vụ hoa tiêu, dịch vụ sử dụng cầu, bến, phao neo, dịch vụ bốc dỡ container và dịch vụ lai dắt tại cảng biển Việt Nam.

Bộ Giao thông vận tải cho biết, Bộ đã ban hành Quyết định số 3863/QĐ-BGTVT ngày 1/12/2016 về biểu khung giá dịch vụ bốc dỡ container và dịch vụ lai dắt tại cảng biển Việt Nam có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2017 (theo hiệu lực của Bộ luật hàng hải 2015) và Quyết định số 3946/QĐ-BGTVT ngày 9/12/2016 về biểu khung giá dịch vụ hoa tiêu, dịch vụ sử dụng cầu, bến, phao neo tại cảng biển Việt Nam có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2017 (theo hiệu lực của Luật phí, lệ phí).

Tuy nhiên, Quyết định số 3863/QĐ-BGTVT và Quyết định số 3946/QĐ-BGTVT chưa phù hợp với quy định của Luật ban hành văn bản năm 2015, đồng thời, trong quá trình triển khai thực hiện 2 Quyết định nêu trên còn một số vướng mắc, chưa phù hợp với hoạt động của doanh nghiệp trong quá trình thực hiện, do vậy cần điều chỉnh lại cho phù hợp tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động, cụ thể: Điều chỉnh một số mức giá dịch vụ trong trường hợp cụ thể như: giá dịch vụ cầu, bến phao neo đối với tàu khách và khách du lịch; giá dịch vụ bốc dỡ container nội địa khu vực 1, giá dịch vụ bốc dỡ container xuất nhập khẩu khu vực nhóm cảng biển số 6...); bổ sung một số tuyến dịch vụ hoa tiêu...; quy đổi tỷ giá giữa đồng đô la Mỹ sang đồng Việt Nam; bổ sung nguyên tắc điều động tàu lai dắt... cần điều chỉnh thống nhất với các quy định của pháp luật khác có liên quan…

Do vậy, Bộ Giao thông vận tải đề xuất xây dựng Thông tư ban hành biểu khung giá dịch vụ hoa tiêu, dịch vụ sử dụng cầu, bến, phao neo, dịch vụ bốc dỡ container và dịch vụ lai dắt tại cảng biển Việt Nam thay thế Quyết định số 3863/QĐ-BGTVT và Quyết định số 3946/QĐ-BGTVT tạo sự hợp nhất nội dung quy định khung giá dịch vụ tại cảng biển.

Khung giá dịch vụ hoa tiêu hàng hải

Theo dự thảo, đối với tàu thuyền hoạt động vận tải nội địa, khung giá dịch vụ hoa tiêu hàng hải được đề xuất như sau:

Đề xuất biểu khung giá một số dịch vụ tại cảng biển ảnh 1
 Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.
Mỹ An

tin bài khác