VCCI đề nghị bỏ quy định doanh nghiệp phát hành trái phiếu phải có lãi

In bài viết
(DNVN) - VCCI đề nghị Dự thảo Nghị định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp bỏ quy định doanh nghiệp phát hành trái phiếu phải có lãi; không nên duy trì quy định về thẩm quyền phê duyệt, chấp thuận phương án phát hành trái phiếu thuộc về Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên.

 VCCI đề nghị bỏ quy định doanh nghiệp phát hành trái phiếu phải có lãi  ảnh 1
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa có văn bản trả lời Công văn số 13949/BTC-TCNH của Bộ Tài chính về việc đề nghị VCCI góp ý Dự thảo Nghị định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Theo đó, VCCI đề nghị Dự thảo bỏ quy định doanh nghiệp phát hành trái phiếu phải có lãi, đồng thời, không nên duy trì quy định về thẩm quyền phê duyệt, chấp thuận phương án phát hành trái phiếu thuộc về Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên.

VCCI cho rằng: Dự thảo yêu cầu doanh nghiệp phát hành trái phiếu phải có kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm trước liền kề của năm phát hành phải có lãi là chưa hợp lý.

Trong nền kinh tế hiện nay, yếu tố có lãi trong 1 năm không có ý nghĩa đáng kể trong việc bảo đảm tín nhiệm tài chính. Doanh nghiệp trong giai đoạn đầu kinh doanh cần đầu tư mạnh để mở rộng quy mô.

Việc đặt điều kiện doanh nghiệp phát hành phải có lãi không thực sự phản ánh nguyên tắc tự chịu trách nhiệm của cả doanh nghiệp phát hành và nhà đầu tư khi phát hành trái phiếu. Đồng thời, điều kiện kinh doanh phải có lãi sẽ tạo áp lực khiến các doanh nghiệp có nhu cầu phát hành trái phiếu sẽ tìm cách can thiệp không trung thực vào số liệu kế toán.

VCCI khẳng định: Dự thảo chỉ cần quy định doanh nghiệp có báo cáo tài chính được kiểm toán độc lập, nhà đầu tư sẽ nghiên cứu báo cáo tài chính để tự quyết định việc mua hay không mua trái phiếu của doanh nghiệp đó.

Về thẩm quyền phê duyệt và chấp thuận phương án phát hành trái phiếu thuộc về Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, theo VCCI, quy định này đã can thiệp vào quyền tổ chức nội bộ của doanh nghiệp, và có nguy cơ gây rủi ro cho quyền lợi của nhà đầu tư. Pháp luật chỉ can thiệp để bảo vệ cổ đông thiểu số hoặc để tránh những tranh chấp trong nội bộ công ty và thường được thể hiện trong điều lệ.

Minh Hoa

tin bài khác