AMRO dự báo kinh tế Việt Nam tăng trưởng dương trong năm 2020

AMRO dự báo kinh tế Việt Nam tăng trưởng dương trong năm 2020
(DNVN) - 9 trong 14 nền kinh tế của khu vực ASEAN+3 được dự báo tăng trưởng âm trong năm 2020; 5 nền kinh tế dự kiến tăng trưởng dương là Trung Quốc, Brunei, Lào, Myanmar và Việt Nam