Điểm khác và giống nhau của 3 đặc khu kinh tế

In bài viết
(DNVN) - Người Việt được vào casino, dân được miễn thuế trong 5 năm, phát triển các ngành riêng biệt... và chỉ có một trưởng đơn vị thực hiện chức năng quản lý nhà nước.
 

tin bài khác