Infographic: Sắp tới tiền lương sẽ thay đổi như thế nào?

In bài viết
(DNVN) - Nghị quyết 27-NQ/TW về cải cách tiền lương của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã được ban hành ngày 21/5/2018 và được công bố toàn văn ngày 22/5.
Infographic: Sắp tới tiền lương sẽ thay đổi như thế nào? ảnh 1
 
 Theo plo

tin bài khác