Đề án cải cách tiền lương cán bộ, công chức có gì đột phá?

In bài viết
(DNVN) - Bỏ cách tính lương theo hệ số thay bằng số tiền cụ thể cho từng chức vụ, vị trí là điểm đột phá lớn nhất trong đề án cải cách tiền lương sắp trình Hội nghị Trung ương 7.

 Theo Hiếu Công  - Zing

tin bài khác