4 tháng đầu năm: Xuất khẩu tăng 19%, doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động giảm 4,1%

In bài viết
(DNVN) - Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, 4 tháng đầu năm Việt Nam xuất siêu 3,39 tỷ USD nhưng vẫn có 26.277 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động.


4 tháng đầu năm: Xuất khẩu tăng 19%, doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động giảm 4,1%  ảnh 1
4 tháng đầu năm, Việt Nam xuất siêu 3,39 tỷ USD. Ảnh minh họa 
Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, 4 tháng đầu năm, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 73,76 tỷ USD, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2017, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu ước tính đạt 70,37 tỷ USD, tăng 10,1% so với cùng kỳ năm trước.

Như vậy 4 tháng đầu năm xuất siêu 3,39 tỷ USD, trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 7,78 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 11,17 tỷ USD.

Về thị trường hàng hóa, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 14 tỷ USD, tăng 12,7%. Tiếp đến là EU đạt 13,2 tỷ USD; Trung Quốc đạt 10,7 tỷ USD; thị trường ASEAN đạt 7,9 tỷ USD...

Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam trong 4 tháng năm 2018 với kim ngạch đạt 18,1 tỷ USD, tăng 5,8% so với cùng kỳ năm 2017. Tiếp theo là Hàn Quốc với kim ngạch nhập khẩu đạt 15,5 tỷ USD; ASEAN đạt 9,9 tỷ USD; Nhật Bản đạt 5,9 tỷ USD.

Tuy kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tăng 19% nhưng số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động chỉ giảm 4,1% so với cùng kỳ năm trước. Báo cáo của Tổng cục Thống kê cho thấy, số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động trong 4 tháng đầu năm 2018 là 26.277 doanh nghiệp, bao gồm 14.187 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 23,5% và 12.090 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể, giảm 24%.

Trong tổng số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, có 6.361 công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chiếm 44,8%); 4.283 công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên (chiếm 30,2%); 2.347 công ty cổ phần (chiếm 16,6%); 1.195 doanh nghiệp tư nhân (chiếm 8,4%) và 1 công ty hợp danh.

Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể trong 4 tháng đầu năm 2018 là 4.699 doanh nghiệp, tăng 15,8% so với cùng kỳ năm trước, trong đó 4.296 doanh nghiệp có quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng, chiếm 91,4%. Nếu phân theo loại hình doanh nghiệp, trong tổng số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, có 2.083 công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chiếm 44,3%); 1.372 công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên (chiếm 29,2%); 581 doanh nghiệp tư nhân (chiếm 12,4%); 661 công ty cổ phần (chiếm 14,1%) và 2 công ty hợp danh.

Cũng theo Tổng cục Thống kê, 4 tháng đầu năm, cả nước có 41.295 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 412.000 tỷ đồng, tăng 4,3% về số doanh nghiệp và tăng 11,5% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2017; vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 10 tỷ đồng, tăng 6,8%.

Nếu tính cả 749.000 tỷ đồng của gần 12.200 lượt doanh nghiệp thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn bổ sung vào nền kinh tế trong 4 tháng năm 2018 là 1.161.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó, còn có 11.442 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 0,9% so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 4 tháng đầu năm nay lên hơn 52.700 doanh nghiệp. Tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới 4 tháng đầu năm nay là 332.100 người, giảm 21,7% so với cùng kỳ năm trước.

Minh Hoa (t/h)

tin bài khác