Traphaco - sứ mệnh tiên phong sáng tạo dược phẩm xanh

Traphaco - sứ mệnh tiên phong sáng tạo dược phẩm xanh

(DNVN) - Sứ mệnh tiên phong sáng tạo dược phẩm xanh của Traphaco đang là câu chuyện điển hình cho doanh nghiệp vừa tăng trưởng vượt bậc, vừa phát triển bền vững, với vị thế dẫn đầu “Thuốc Việt, vì người Việt”
Doanh nghiệp nói gì khi đang hoạt động dựa vào công nghệ số?

Doanh nghiệp nói gì khi đang hoạt động dựa vào công nghệ số?

(DNVN) - Đại diện cho các doanh nghiệp đã thảo luận rất sôi nổi về những vấn đề đặt ra đối với hoạt động của doanh nghiệp dựa vào công nghệ số tại "Diễn đàn doanh nghiệp trong nền kinh tế số và Lễ công bố Báo cáo thường niên Doanh nghiệp Việt Nam 2017/2018" vừa diễn ra tại Hà Nội...
Rào cản của doanh nghiệp tư nhân - 'nhức nhối' những con số

Rào cản của doanh nghiệp tư nhân - 'nhức nhối' những con số

(DNVN) - Những con số chứng minh cho rất nhiều rào cản mà doanh nghiệp tư nhân đang phải đối mặt đã được Báo cáo "Đánh giá kinh tế Việt Nam thường niên 2017 của Đại học Kinh tế Quốc dân: Tháo gỡ rào cản đối với sự phát triển của doanh nghiệp" công bố sáng 23/3, tại Hà Nội