Hội DNTNVN kết nạp hội viên mới

In bài viết
(DNVN) - Chiều 23/6, tại Văn phòng Trung ương Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam (DNTNVN) đã diễn ra Lễ kết nạp hội viên mới cho Hội viên tổ chức là Công ty Cổ phần Đầu tư bất động sản Thiên Hải và Công ty TNHH Lê Quý Dương.

Theo đó, PGS.TS. Nguyễn Trọng Điều, Chủ tịch Hội DNTNVN đã trao Quyết định Công nhận Hội viên tổ chức thuộc Hội DNTNVN cho hai công ty.

Người đại diện của Hội viên tổ chức của Công ty Cổ phần Đầu tư bất động sản Thiên Hải là ông Vũ Khắc Điệp - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Hội DNTNVN kết nạp hội viên mới ảnh 1

PGS.TS. Nguyễn Trọng Điều, Chủ tịch Hội DNTNVN trao Quyết định Công nhận Hội viên tổ chức cho đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư bất động sản Thiên Hải.

Người đại diện của Hội viên tổ chức của Công ty TNHH Lê Quý Dương là ông Lê Quý Dương - Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Công ty.

Hội DNTNVN kết nạp hội viên mới ảnh 2
PGS.TS. Nguyễn Trọng Điều, Chủ tịch Hội DNTNVN trao Quyết định Công nhận Hội viên tổ chức cho đại diện Công ty TNHH Lê Quý Dương. 
Trở thành Hội viên tổ chức thuộc Hội DNTNVN, các công ty trên được Hội bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật.

Được Hội cung cấp thông tin liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội, được tham gia các hoạt động do Hội tổ chức; tham gia thảo luận, quyết định các chủ trương công tác của Hội theo quy định của Hội; được kiến nghị, đề xuất ý kiến với cơ quan có thẩm quyền về những vấn đề có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, các công ty được dự Đại hội, ứng cử, đề cử, bầu cử các cơ quan, các chức danh lãnh đạo và Ban Kiểm tra Hội theo quy định của Hội; giới thiệu hội viên mới; được ra khỏi Hội khi xét thấy không thể tiếp tục là hội viên.

Các công ty có nghĩa vụ nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chấp hành Điều lệ, quy định của Hội. Tham gia các hoạt động và sinh hoạt của Hội; đoàn kết, hợp tác với các hội viên khác để xây dựng Hội phát triển vững mạnh.

Bảo vệ uy tín của Hội, không được nhân danh Hội trong các quan hệ giao dịch, trừ khi được Lãnh đạo Hội phân công bằng văn bản. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định của Hội và đóng hội phí đầy đủ và đúng hạn theo quy định của Hội.

Minh Hoa

bài liên quan

tin bài khác