Khởi nghiệp tuổi nào là phù hợp?

Khởi nghiệp tuổi nào là phù hợp?

(DNVN) - Có ý kiến cho rằng học sinh, sinh viên thì không nên khởi nghiệp vì còn non kinh nghiệm. Ngược lại, cũng có quan điểm chỉ ra quan trọng là tuổi nghề, không phải tuổi đời. Vậy độ tuổi có quyết định đến sự thành bại của một dự án khởi nghiệp