Infographic: Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 03/2018

In bài viết
(DNVN) - Trong tháng 3 năm 2018, số doanh nghiệp được thành lập mới là 8.082 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 81.156 tỷ đồng, tăng 2,8% về số doanh nghiệp và giảm 18,0% về số vốn đăng ký so với tháng 02/2018.
Infographic: Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 03/2018 ảnh 1
 
 
Tài chính

tin bài khác