Gần 21.000 doanh nghiệp tham gia Cơ chế một cửa

In bài viết
(DNVN) - Theo Tổng cục Hải quan - Cơ quan Thường trực Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN (NSW) và tạo thuận lợi thương mại, đến cuối tháng 4 có 11 bộ, ngành tham gia kết nối NSW với 47 thủ tục hành chính (chưa tính thủ tục trong lĩnh vực hải quan thuộc Bộ Tài chính).

Tổng số hồ sơ hành chính đã được các bộ, ngành xử lý xấp xỉ 1,13 triệu bộ hồ sơ của 20.800 doanh nghiệp.

Riêng từ ngày 1/1/2018 đến 15/4/2018, số hồ sơ đạt trên 230.580 bộ, với khoảng 2.500 doanh ghiệp.

Đối với triển khai Cơ chế một cửa ASEAN, hiện Việt Nam đang trao đổi với các nước ASEAN nâng cấp cổng thông tin để phục vụ trao đổi thử nghiệm thông tin tờ khai Hải quan ASEAN (ACDD); đồng thời tiếp tục triển khai trao đổi chính thức C/O form D với 4 nước gồm: Indonesia, Malaysia, Singapore và Thái Lan.

Gần 21.000 doanh nghiệp tham gia Cơ chế một cửa ảnh 1
Giao diện Cổng thông tin Cơ chế một cửa quốc gia. 

Một số bộ có nhiều thủ tục kết nối NSW như: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 13 thủ tục; Bộ Giao thông vận tải 9 thủ tục; Bộ Công Thương 6 thủ tục; Bộ Y tế 5 thủ tục...

Bên cạnh đó, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban chỉ đạo quốc gia, thời gian qua Tổng cục Hải quan đã tích cực đôn đốc các bộ rà soát lại danh mục thủ tục hành chính đã đăng ký để cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục hành chính; đồng thời tổ chức mở rộng Cơ chế một cửa quốc gia tại cảng biển.

Theo đó, Tổng cục Hải quan đã thống nhất với Bộ Giao thông vận tải, Bộ Quốc phòng về quy trình nghiệp vụ, chỉ tiêu thông tin để thực hiện triển khai mở rộng NSW tại cảng biển; thống nhất kế hoạch triển khai các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đường bộ với Bộ Giao thông vận tải (khoảng 60 thủ tục); tiến hành trao đổi với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để xây dựng thực hiện 2 thủ tục hành chính mới của thuộc lĩnh vực thức ăn chăn nuôi...

theo báo Hải quan

bài liên quan

tin bài khác