11 doanh nghiệp được phê duyệt phương án cổ phần hóa 9 tháng đầu năm

In bài viết
(DNVN) - Theo Bộ Tài chính, 09 tháng đầu năm 2018, có 11 doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa, với tổng giá trị doanh nghiệp là 29.634 tỷ đồng.

11 doanh nghiệp được phê duyệt phương án cổ phần hóa 9 tháng đầu năm ảnh 1
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet. 
Thông tin được Bộ Tài chính đưa ra chiều 9/10 cho biết, về tình hình cổ phần hóa DNNN trong 09 tháng đầu năm 2018, có 11 doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa.

Trong đó, cổ phần hóa 10 DNNN và 01 đơn vị sự nghiệp. Tổng giá trị doanh nghiệp là 29.634 tỷ đồng, trong đó giá trị vốn nhà nước là 15.329 tỷ đồng. Riêng các DNNN đã thoái được 5.067 tỷ đồng, thu về 10.499 tỷ đồng.

Tiếp tục tạo đà cho kết quả trên, một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV/2018 được Bộ Tài chính đặt ra  là tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan để hoàn thiện xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 06/2015/NĐ-CP ngày 13/01/2015 của Chính phủ về ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Hoàn thiện Nghị định chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần (thay thế Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ); dự thảo Thông tư hướng dẫn bán cổ phần kèm nợ phải thu và Thông tư thay thế Thông tư số 57/2015/TT-BTC ngày 24/4/2015 hướng dẫn bàn giao, tiếp nhận, xử lý các khoản nợ và tài sản loại trừ khi sắp xếp, chuyển đổi sở hữu DNNN.

Đồng thời, Bộ Tài chính chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết để tổ chức Hội nghị đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của DNNN, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước.

Nhật Tân

tin bài khác