Kiến nghị đưa chứng khoán vào danh mục ngành, nghề thiết yếu

In bài viết
Theo đó, Văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nêu rõ, các dịch vụ tài chính - tiền tệ như ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kế toán, kiểm toán… là các dịch vụ thiết yếu của quốc gia cần được duy trì. Do vậy, đơn vị này đã yêu cầu các tổ chức liên quan hoạt động trong ngành chứng khoán (các Sở Giao dịch chứng khoán, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, công ty quản lý quỹ, công ty chứng khoán, ngân hàng chỉ định thanh toán, ngân hàng lưu ký) phải tổ chức hoạt động bình thường, tăng cường giao dịch trực tuyến và đồng thời tuân thủ các quy định của Trung ương và địa phương về công tác phòng, chống dịch.
Kiến nghị đưa chứng khoán vào danh mục ngành, nghề thiết yếu ảnh 1
 Đưa ngành Chứng khoán vào danh mục ngành, nghề thiết yếu.
Để hoạt động của thị trường chứng khoán được đảm bảo thông suốt, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố đưa ngành chứng khoán vào danh mục ngành "dịch vụ thiết yếu" để tạo điều kiện cho thị trường chứng khoán nói chung và các hoạt động liên quan đến thị trường chứng khoán trên địa bàn tỉnh/thành phố được hoạt động bình thường.
Hương Lan

bài liên quan

tin bài khác