Công bố Báo cáo ngân sách dành cho công dân về Dự toán NSNN năm 2020

In bài viết
(DNVN) - Nhằm cung cấp những thông tin về dự toán ngân sách Nhà nước cho người dân một cách dễ hiểu và đơn giản nhất, Bộ Tài chính đã công bố Báo cáo ngân sách dành cho công dân về Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020 trình Quốc hội.
Đây là năm thứ 6 liên tiếp Bộ Tài chính xuất bản Báo cáo ngân sách dành cho công dân kể từ năm ngân sách 2015. Việc công khai báo cáo ngân sách nhà nước dành cho công dân hằng năm là một trong những hình thức quan trọng góp phần thúc đẩy công khai, minh bạch ngân sách ở Việt Nam thông qua đánh giá của các tổ chức minh bạch quốc tế.
Báo cáo ngân sách dành cho công dân về Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020 trình Quốc hội được Bộ Tài chính đăng tải công khai tại Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính, phát hành ấn phẩm và công bố rộng rãi thông qua các phương tiện thông tin đại chúng.
Dưới đây là một số nội dung cơ bản của Báo cáo:
Công bố Báo cáo ngân sách dành cho công dân về Dự toán NSNN năm 2020 ảnh 1
Dự kiến dự toán thu NSNN năm 2020
 
Công bố Báo cáo ngân sách dành cho công dân về Dự toán NSNN năm 2020 ảnh 2
 Dự kiến dự toán chi NSNN năm 2020
 
Công bố Báo cáo ngân sách dành cho công dân về Dự toán NSNN năm 2020 ảnh 3
Dự kiến Kế hoạch Tài chính-NSNN 03 năm 2020-2022 
Minh Hoa

tin bài khác