Động lực tăng trưởng của năm 2019 đến từ cả phía cung và phía cầu

In bài viết
(DNVN) - Động lực tăng trưởng của năm 2019 đến từ cả phía cung và cầu. Song song với đó chất lượng tăng trưởng được cải thiện, cơ cấu nền kinh tế chuyển dịch đúng hướng, công nghiệp chế biến chế tạo giữ vai trò chủ chốt dẫn dắt mức tăng trưởng chung…
Động lực tăng trưởng của năm 2019 đến từ cả phía cung và phía cầu ảnh 1
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: Động lực tăng trưởng của năm 2019 đến từ cả phía cung và phía cầu 
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng giải trình về một số vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm tại phiên thảo luận của Quốc hội chiều 31/10.
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhận định, trong bối cảnh quốc tế có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, Chính phủ đã chủ động ứng phó linh hoạt, kịp thời, kinh tế - xã hội đạt kết quả tích cực. Bộ trưởng điểm lại 5 kết quả quan trọng. Đó là: Kinh tế vĩ mô ổn định, tăng trưởng khá nhưng lạm phát được kiểm ở mức thấp; Cơ cấu nền kinh tế chuyển biến tích cực, đúng hướng, công nghiệp chế biến chế tạo đóng vai trò đầu tàu dẫn dắt tăng trưởng; Môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh cải thiện mạnh mẽ; Phát triển kinh tế đi đôi với phát triển xã hội, nâng cao chất lượng sống của nhân dân; vai trò, vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao.
Tuy nhiên, theo Bộ trưởng, nền kinh tế cũng còn nhiều khó khăn, hạn chế trên tất cả các lĩnh vực. Chính phủ ý thức được rằng việc khắc phục hạn chế đòi hỏi có giải pháp căn cơ hơn trong cả ngắn hạn và dài hạn. “Diễn biến kinh tế thế giới khó lường trong khi độ mở nền kinh tế cao, Chính phủ xác định cần xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, tăng cường khả năng thích ứng, chống chịu trước sự biến động bên ngoài, giảm dần sự phụ thuộc vào khu vực FDI. Đồng thời phát huy nội lực, nguồn nhân lực trí tuệ cao, khơi dậy tinh thần yêu nước, bản lĩnh ý chí của người Việt Nam, thực hiện thành công Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020, tạo đà xây dựng đất nước phát triển giàu mạnh”, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh.
Làm rõ về động lực tăng trưởng của năm 2019, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, về phía cung, khu vực công nghiệp xây dựng có tốc độ tăng trưởng cao, công nghiệp chế biến chế tạo tăng 11% tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu, đóng góp lớn vào tăng trưởng GDP. Khu vực dịch vụ cũng tăng trưởng tốt.
Về phía cầu sức mua của thị trường trong nước tăng liên tục trong những năm gần. Kinh tế vĩ mô ổn định, thu nhập tăng, tổng cầu và sức mua duy trì đà tăng trưởng tích cực.
Bên cạnh đó xuất khẩu tăng trưởng tốt, liên tục xuất siêu. Cơ cấu nền kinh tế chuyển dịch tích cực, giảm dần sự phụ thuộc vào công nghiệp khai khoáng, năng suất lao động tăng…
Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, mặc dù nền kinh tế có đà tăng trưởng tốt nhưng trên cơ sở phân tích bối cảnh kinh tế thế gới còn nhiều khó khăn, thách thức, cân nhắc tình hình trong nước, các yếu tố cung cầu,…Chính phủ đề xuất mục tiêu năm 2020 ở mức hợp lý, tăng trưởng GDP đạt 6,8%, CPI tăng dưới 4%. 
Theo baodauthau.vn

bài liên quan

tin bài khác