Sửa đổi Luật Đầu tư công phải theo hướng phân cấp, giao quyền rõ hơn

In bài viết
(DNVN) - Sáng 16/8, tại Phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng thể chế, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị tập trung vào Luật Đầu tư công sửa đổi theo hướng phân cấp, giao quyền rõ hơn.

Sửa đổi Luật Đầu tư công phải theo hướng phân cấp, giao quyền rõ hơn ảnh 1
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại phiên họp. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN) 
Sau khi nghe các ý kiến thảo luận, thẩm định về Luật Đầu tư công sửa đổi, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu tiếp thu các ý kiến thẩm định của các bộ, ngành, thành viên Chính phủ để tiếp tục hoàn thiện dự thảo.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ việc sửa đổi Luật đầu tư công phải theo hướng phân cấp, giao quyền rõ hơn cho các bộ, ngành, địa phương, đặc biệt là trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, các bộ trưởng; các thủ tục phải đơn giản, thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, tạo sự minh bạch, thuận lợi trong giao kế hoạch vốn và nâng cao hiệu quả quản lý vốn đầu tư công.

Bởi thực tế cho thấy, thời gian qua, do nhiều nguyên nhân, trong đó có quá trình chuẩn bị, các thủ tục rườm rà dẫn đến tiến độ giải ngân đầu tư công bị chậm.

Thủ tướng yêu cầu Dự thảo chỉ tập trung điều chỉnh vấn đề quản lý vốn ngân sách trong đầu tư; đồng thời bổ sung phạm vi điều chỉnh các dự án đầu tư bằng ngân sách của Nhà nước nhưng triển khai ở nước ngoài.

Về khái niệm các nguồn vốn đầu tư công, Thủ tướng cho rằng cần quy định rõ đảm bảo sự đồng bộ với Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu, Luật Ngân sách Nhà nước; có quy định phân cấp phù hợp tính chất từng đồng vốn; đồng bộ nhiệm vụ chi, quy trình lập, chi ngân sách Nhà nước mà trong đó, tập trung vào vốn ngân sách Nhà nước.

Thủ tướng cũng yêu cầu làm rõ hơn khái niệm theo hướng tháo gỡ, trao quyền, tạo điều kiện cho việc triển khai các hoạt động đầu tư công.

Về vấn đề tiêu chí, phân loại dự án đầu tư ngân sách Nhà nước, Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo rõ căn cứ nâng tiêu chí dự án để Chính phủ xem xét, cho ý kiến.

Đối với dự án có cấu phần xây dựng, Thủ tướng yêu cầu quy định theo hướng cần rà soát lại tính phù hợp với Luật Xây dựng với tinh thần “không để một việc mà hai người cùng làm” hoặc “một việc mà phải báo cáo hai bộ”.

Nhật Tân

bài liên quan

tin bài khác