Infographic: Điểm mới trong chất vấn và trả lời chất vấn Quốc hội khóa 14

In bài viết
(DNVN) - Mỗi đại biểu đặt câu hỏi chất vấn trong 1 phút, người trả lời 3 phút. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đồng Nai lần đầu tiên có thể sẽ cùng trả lời chất vấn với các bộ trưởng… là những điểm đổi mới trong kỳ họp Quốc hội khóa 14.
Infographic: Điểm mới trong chất vấn và trả lời chất vấn Quốc hội khóa 14 ảnh 1
 
 Theo laodong.vn

tin bài khác