Bộ Công Thương cần vươn lên mạnh mẽ, xứng đáng quản lý 2 trụ cột đất nước

In bài viết
(DNVN) - Làm việc với cán bộ chủ chốt của Bộ Công Thương, Tổng Bí thư yêu cầu ngành Công Thương cần vươn lên mạnh mẽ hơn nữa, xứng đáng với Bộ quản lý 2 trụ cột trong 4 trụ cột của đất nước.

Bộ Công Thương cần vươn lên mạnh mẽ, xứng đáng quản lý 2 trụ cột đất nước ảnh 1
Cán bộ chủ chốt Bộ Công Thương đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. 
Sáng 11/7, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có buổi làm việc với cán bộ chủ chốt của Bộ Công Thương về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các Nghị quyết của Trung ương trong lĩnh vực công thương từ đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng cho đến nay, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới.

Cùng dự buổi làm việc có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng cùng lãnh đạo một số ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Tại buổi làm việc, Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương đã báo cáo Tổng Bí thư những kết quả mà ngành công thương đạt được sau hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thử thách; đưa ra giải pháp khắc phục tồn tại, yếu kém trong thời gian tới để không ngừng vươn lên.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh vị trí, vai trò quan trọng hàng đầu của ngành công thương và yêu cầu ngành cần nỗ lực hơn nữa để giữ cho được đà phát triển hiện nay và tiếp tục phát triển tiến lên.

Xốc lại đội ngũ, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ

Bộ Công Thương cần vươn lên mạnh mẽ, xứng đáng quản lý 2 trụ cột đất nước ảnh 2
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi làm việc. 
Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bộ Công Thương là Bộ đa ngành, đa lĩnh vực, thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công nghiệp và thương mại, bao gồm nhiều ngành và lĩnh vực rộng lớn, rất quan trọng và phức tạp.

“Nông-công-thương-trí là 4 trụ cột của đất nước, một cây cột yếu là ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững của cả quốc gia. Trong 4 trụ cột đó thì Bộ Công Thương quản lý đến 2 trụ cột. Đây vừa là trách nhiệm vừa là vinh dự to lớn của Bộ Công Thương đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Tổng Bí thư nói.

Tổng Bí thư cho rằng, hơn 30 năm đổi mới, ngành công thương, với chức năng quản lý nhà nước về công nghiệp và thương mại, bao gồm nhiều ngành, lĩnh vực quan trọng, đã liên tục phát triển, thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, một động lực quan trọng cho sự phục hồi và phát triển kinh tế của đất nước. Công nghiệp, thương mại và dịch vụ đã đóng góp hơn 80% GDP, khoảng 70% thu ngân sách Nhà nước.

Đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân ngành công thương với nhiều loại hình sở hữu đan xen đã phát triển nhanh chóng cả về quy mô, số lượng lẫn chất lượng, ở cả thị trường trong nước và thị trường nước ngoài, tạo việc làm và thu nhập cho hàng triệu lao động. Hoạt động hội nhập kinh tế quốc tế được chủ động, tích cực đẩy mạnh cả về chiều rộng lẫn chiều sâu.

Từ sau Đại hội XII của Đảng đến nay, bên cạnh những thuận lợi, khó khăn chung của cả nước, ngành công thương phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là Ban cán sự Đảng nhiệm kỳ khóa XI và một số tổ chức, cá nhân thuộc Bộ đã mắc phải những vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng đến mức bị xử lý kỷ luật, ảnh hưởng đến uy tín của ngành và tác động đến tâm tư, tình cảm của cán bộ, đảng viên trong ngành.

Nhiều tồn tại, yếu kém của nhiệm kỳ trước được phát hiện và phải tập trung ưu tiên xử lý, khắc phục hậu quả.

Mặc dù vậy, ngành công thương đã xốc lại đội ngũ, nỗ lực phấn đấu, vững vàng vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ được giao, có những đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đổi mới, hội nhập, phát triển kinh tế-xã hội của cả nước.

Ngành công thương đã quan tâm làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng nội bộ đoàn kết trên cơ sở nguyên tắc tập trung dân chủ, có nhiều tìm tòi sáng kiến trong chỉ đạo điều hành.

“Những kết quả mà ngành công thương đạt được kể từ sau Đại hội XII của Đảng là rất đáng mừng và có ý nghĩa quan trọng”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Cần giữ cho được đà phát triển và tiến lên

Bộ Công Thương cần vươn lên mạnh mẽ, xứng đáng quản lý 2 trụ cột đất nước ảnh 3
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi làm việc. 
Tổng Bí thư đề nghị, ngành công thương không bằng lòng với những kết quả đã đạt được. Cần phát huy khí thế mới, quyết tâm mới để tiếp tục phát triển đi lên.

Năm 2018 là năm thứ ba của nhiệm kỳ khóa XII - năm bản lề quyết định thắng lợi của việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm do Đại hội XII của Đảng đề ra. Tổng Bí thư yêu cầu ngành công thương không được chủ quan, thỏa mãn, vì trước mắt, khó khăn, thách thức vẫn còn nhiều. Ngành cần phải nỗ lực hơn nữa để giữ cho được đà phát triển hiện nay và tiếp tục phát triển tiến lên.

Cần nắm vững đường lối, quan điểm, chủ trương có tính chiến lược của Đảng; thường xuyên theo dõi diễn biến tình hình trong nước và thế giới, để không chuệch choạc về đường lối, không bị động bất ngờ, chủ động tham mưu, đề xuất, vững vàng về tư tưởng, kiên định mục tiêu độc lập tự chủ, chủ động hội nhập quốc tế, xây dựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, xử lý tốt mối quan hệ Nhà nước-thị trường-xã hội...

Toàn ngành phải tập trung ưu tiên xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thực hiện thật nghiêm, thật tốt luật pháp, cơ chế, chính sách liên quan đến ngành công thương theo đúng tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Tổng Bí thư chỉ rõ.

Đồng thời, Tổng Bí thư mong muốn ngành công thương tiếp tục đẩy mạnh và làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị - đó chính là xây dựng cơ chế chính sách, con người, tổ chức trong sạch vững mạnh, đồng tâm nhất trí, bố trí sử dụng cán bộ đúng đắn, khắc phục tình trạng chán Đảng, khô đoàn, nhạt chính trị.

Đối với công tác cán bộ, theo Tổng Bí thư, đây là nguyên nhân của mọi nguyên nhân: Ngành công thương luôn phải chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý; có cơ chế, chính sách phù hợp để phát hiện, đào tạo, trọng dụng nhân tài; phát huy dân chủ cơ sở, nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực thi công vụ.

Tổng Bí thư yêu cầu Bộ Công Thương nắm thật vững những đường lối, quan điểm, chủ trương có tính chiến lược của Đảng về lĩnh vực công thương.

Phải thường xuyên theo dõi thật sát diễn biến tình hình trong nước và thế giới, để không chệch choạc về đường lối, không bị động, bất ngờ về tình huống, vững vàng về tư tưởng, phải lường trước và dự báo được tình hình trong nước và thế giới để chủ động tham mưu đề xuất cho lãnh đạo Đảng và Nhà nước và các cơ quan chức năng.

Cùng với đó, phải nắm chắc, xử lý tốt các mối quan hệ lớn như giữa hội nhập quốc tế với độc lập tự chủ, quan hệ giữa kinh tế thị trường và định hướng xã hội chủ nghĩa, quan hệ giữa ổn định và phát triển…

“Tổ chức phải mạnh, đồng tâm nhất trí. Đội ngũ cán bộ phải ngay ngắn. Thực tế thời gian qua cho thấy, làm tốt công tác xây dựng Đảng sẽ làm tốt công tác chuyên môn”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tổng Bí thư bày tỏ tin tưởng, với đà phát triển hiện nay, với kinh nghiệm đã có, Bộ Công Thương sẽ không cam chịu bằng lòng với kết quả đạt được, vươn lên mạnh mẽ hơn nữa, xứng đáng với Bộ quản lý 2 trụ cột trong 4 trụ cột của đất nước.

Minh Hoa

tin bài khác