Mức phí cấp phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quy định thế nào?

In bài viết
(DNVN) - Chính thức có hiệu lực từ ngày 14/5/2018, mức phí cấp phép kinh doanh dịch vụ lữ hành được thực hiện theo Thông tư số 33/2018/TT-BTC về phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế, lữ hành nội địa; Thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch; Cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp lữ hành nước ngoài.

Thông tư số 33/2018/TT-BTC quy định mới về mức phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa như sau:

- Cấp mới: 3.000.000 đồng/giấy phép;

- Cấp đổi: 2.000.000 đồng/giấy phép;

- Cấp lại: 1.500.000 đồng/giấy phép.

Ngoài ra, Thông tư cũng quy định về giảm mức phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế với trường hợp cấp đổi, cấp lại:
 
- Cấp đổi: 2.000.000 đồng/giấy phép;

- Cấp lại: 1.500.000 đồng/giấy phép.

(Quy định hiện hành là 3.000.000 đồng/giấy phép cấp đổi, cấp lại)

Quang Vũ

tin bài khác