Cách đăng ký mã số thuế cho doanh nghiệp mới thành lập

In bài viết
(DNVN) - Sau khi được cấp Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy chứng nhận đầu tư thì doanh nghiệp cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ để làm thủ tục đăng ký thuế.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy chứng nhận đầu tư thì người nộp thuế chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo đúng quy định (kê khai đầy đủ thông tin vào mẫu tờ khai và các giấy tờ kèm theo) sau đó gửi đến cơ quan thuế để làm thủ tục đăng ký thuế. Cơ quan thuế sẽ kiểm tra hồ sơ đăng ký thuế của người nộp thuế, nếu hồ sơ đầy đủ, đúng thủ tục thì sẽ xử lý hồ sơ và cấp mã số thuế cho người nộp thuế.

Các hồ sơ cần chuẩn bị bao gồm:

- Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu số 02-ĐK-TCT và các bảng kê kèm theo (nếu có). Trên tờ khai đăng ký thuế phải ghi rõ mã số thuế 13 số đã được đơn vị chủ quản thông báo.

- Bản sao không yêu cầu chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận đầu tư; hoặc Quyết định thành lập.

- Các bảng kê (nếu có)

+ Bản kê các văn phòng đại diện, văn phòng giao dịch theo mẫu số 02-ĐK-TCT-BK01

+ Bản kê các kho hàng trực thuộc theo mẫu số 02-ĐK-TCT-BK02

+ Bản kê các nhà thầu phụ theo mẫu số 02-ĐK-TCT-BK03

+ Bản sao không yêu cầu chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận đầu tư; hoặc Quyết định thành lập.

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

- Thời hạn giải quyết: Chậm nhất không quá 3 ngày làm việc đối với các hồ sơ đăng ký thuế nộp trực tiếp tại các Cục Thuế tính từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký thuế (không tính thời gian chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ do người nộp thuế kê khai sai sót).

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế nơi người nộp thuế nộp hồ sơ.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế  nơi người nộp thuế nộp hồ sơ.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.

- Lệ phí (nếu có): Không

Để nộp hồ sơ đăng ký mã số thuế, doanh nghiệp có thể nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan thuế là Cục thuế hoặc thông qua hệ thống bưu chính.

My Anh (T/h)

tin bài khác