Chiến lược phát triển ngành ngân hàng: Tăng số lượng doanh nghiệp tiếp cận với các dịch vụ

Chiến lược phát triển ngành ngân hàng: Tăng số lượng doanh nghiệp tiếp cận với các dịch vụ

(DNVN) - Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 986/QĐ-TTg về Chiến lược phát triển ngành ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, trong đó có nội dung: Tăng số lượng doanh nghiệp được tiếp cận với các dịch vụ tài chính, ngân hàng do các tổ chức tín dụng cung ứng