Bãi bỏ 37 rào cản cho DN: Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng đề nghị chỉnh sửa 9 luật

Bãi bỏ 37 rào cản cho DN: Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng đề nghị chỉnh sửa 9 luật

(DNVN) - Để bãi bỏ 37 rào cản cho doanh nghiệp, 9 luật được Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng đề nghị chỉnh sửa bao gồm: Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Đất đai, Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu, Luật Dân sự, Luật Quản lý, sử dụng...